Biologi til tiden, 2. udgave


Hjemmesiden knytter sig til bogen Biologi til tiden. Den er skrevet til biologi C, stx og htx, og udgivet af Nucleus Forlag.

Hjemmesiden følger bogens opbygning i de i alt 10 kapitler. Til hvert kapitel findes opgaver og forsøgsvejledninger.
Opgaver er markeret med , og forsøgene er markeret med .

Desuden er der en grundig introduktion til forsøgsarbejde og rapportskrivning.

Ændring i bogens 2. udgave:
En væsentlig ændring er foretaget på faktasiden Proteinsyntese, side 152-153 (1.521 kb). Det fremgår nu at mRNA syntetiseres ud fra DNA’s skabelonstreng. For at tydeliggøre dette er figur 224 på faktasiden Mutationer også ændret. Den nye faktaside kan hentes her på siden ligesom 2. udgavens opdaterede figurer.