Tegninger og tabeller i Biologi til tiden.

Figurerne vises som pdf-filer.

Hvad er biologi?
Figur 25. - Virus (953 kb)
Figur 28. - Dyrecelle (1.122 kb)
Figur 30. - Bakteriecelle (440 kb)

Kapitel 1 - Kost og sundhed
Figur 31. - Dødsårsager for kvinder og mænd (480 kb)
Figur 32. - Gennemsnitlig levealder for kvinder og mænd (810 kb)
Figur 33. - Procentdel med svær overvægt (468 kb)
Figur 34. - BMI for kvinder og mænd (612 kb)
Figur 35. - Risikofaktor for sygdomme hos overvægtige (527 kb)
Figur 36. - Kroppens energiforbrug (600 kb)
Figur 37. - Fødevaredeklaration for burger (419 kb)
Figur 38. - Fordeling af energigivende stoffer i kosten (201 kb)
Figur 39. - Otte gode kostråd (472 kb)
Figur 40. - Kroppens fordøjelsessystem (1.822 kb)
Figur 41. - Kulhydrater i vores kost (783 kb)
Figur 42. - Triglycerid (fedtstof) (436 kb)
Figur 43. - Aminosyrer, peptidbinding og enzym (1.756 kb)
Figur 44. - Glukose og insulin i blodet gennem et døgn (376 kb)
Figur 45. - Kulhydratstofskiftet og regulering af blodglukose (1.213 kb)
Figur 46. - Sukker i børn og unges kost (197 kb)
Figur 49. - Glykæmisk indeks (568 kb)

Kapitel 2 - Motion
Figur 50. - Andel piger og drenge med god og dårlig fysisk form (389 kb)
Figur 51. - Bicepsmusklen, den tohovede armbøjer (380 kb)
Figur 52. - Respirationsprocessen (597 kb)
Figur 53. - Blodkredsløbet (779 kb)
Figur 56. - Venepumpen (3.071 kb)
Figur 57. - Luftvejene og lungerne (1.028 kb)
Figur 58. - Kroppens blodforsyning i hvile og under arbejde (371 kb)
Figur 59. - Blodets bestanddele (356 kb)
Figur 60. - Hjertet (1.500 kb)
Figur 62. - Blodtryk (357 kb)
Figur 65. - Kondital (476 kb)
Figur 66. - Effekt af konditionstræning (601 kb)
Figur 67. - Effekten af EPO (356 kb)
Figur 69. - Iltoptagelse før, under og efter arbejde (359 kb)
Figur 71. - Effekt af styrketræning (512 kb)
Figur 72. - Forskellen på røde og hvide muskelfibre (512 kb)
Figur 73. - Fordeling af røde og hvide muskelfibre hos eliteidrætsudøvere (444 kb)

Kapitel 3 - Nervesystemet – nikotin og alkohol
Figur 75. - Hjernen (608 kb)
Figur 76. - Nervecelle (673 kb)
Figur 77. - Kroppens sanser (547 kb)
Figur 78. - Refleksbevægelser (518 kb)
Figur 79. - Det autonome nervesystem (1.153 kb)
Figur 80. - Antal rygere (220 kb)
Figur 81. - Debutalder blandt rygere (354 kb)
Figur 82. - Overførsel af nerveimpuls i synapse (374 kb)
Figur 83. - Nervesignalet (351 kb)
Figur 84. - Effekt af nikotin (393 kb)
Figur 85. - Effekt af nikotin på nervesystemet (436 kb)
Figur 86. - Alkoholforbrug (368 kb)
Figur 88. - Udregning af alkoholpromille (632 kb)
Figur 89. - Effekt af alkohol på nervesystemet (469 kb)

Kapitel 4 - Sex – en nyttig opfindelse
Figur 97. - Kvinders kropsvægt og talje-hofte-forhold (386 kb)
Figur 99. - PEA’s påvirkning af hypothalamus (312 kb)
Figur 101. - Testikelstørrelser (885 kb)
Figur 103. - Erogene zoner omkring kvindens kønsorganer (443 kb)
Figur 105. - Kvindens kønsorganer under orgasme (382 kb)
Figur 106. - Mandlige kønsorganer (380 kb)
Figur 108. - Testosteronkoncentration i blodet hos mænd og kvinder (179 kb)
Figur 109. - Kvindelige kønsorganer (370 kb)
Figur 110. - Menstruationscyklus (257 kb)
Figur 111. - Negativ feedback (184 kb)
Figur 112. - Livmoderslimhindens stadier (533 kb)
Figur 113. - Præventionsmetoder hos seksuelt mest aktive piger (358 kb)
Figur 114. - Præventionsmetoder (606 kb)
Figur 115. - Påsætning af kondom (437 kb)
Figur 117. - Sexsygdomme (734 kb)

Kapitel 5 - Når vi vælger at få børn
Figur 118. - Antal fødsler og aborter (487 kb)
Figur 119. - Familier og deres børnetal (477 kb)
Figur 120. - Ægcelle med sædceller (2.811 kb)
Figur 121. - Mitose (544 kb)
Figur 123. - Blastocyst (1.874 kb)
Figur 126. - Meiose (10.206 kb)
Figur 128. - Hormonkoncentrationer under graviditet (186 kb)
Figur 133. - Sandsynlighed for naturlig graviditet, afhængig af alder (450 kb)
Figur 134. - Sandsynlighed for naturlig graviditet, afhængig af alkoholindtagelse (188 kb)
Figur 137. - Kromosomsygdomme (623 kb)
Figur 138. - Fejl i meiosen (336 kb)
Figur 140. - Risiko for barn med Downs syndrom, afhængig af alder (478 kb)

Kapitel 6 - Den genetiske arv
Figur 146. - Kromosomtal i forskellige væv hos mennesket (3.721 kb)
Figur 147. - Kromosompar med normale og muterede FAH-gener (fenylketonuri) (367 kb)
Figur 150. - Homologe kromosomer med allele gener (338 kb)
Figur 151. - Øjenfarve (443 kb)
Figur 153. - Stamtavler for autosomale sygdomme (370 kb)
Figur 154. - Stamtavler for kønsbundne sygdomme (48 kb)
Figur 155. - X- og Y-kromosom (352 kb)
Figur 156. - Monogene sygdomme (716 kb)
Figur 157. - Fremstilling af DNA-profil (423 kb)
Figur 159. - DNA-profil (332 kb)
Figur 160. - Overvejelser i forbindelse med gentest (2.222 kb)

Kapitel 7 - En rig natur
Figur 164. - Abiotiske og biotiske forhold (423 kb)
Figur 165. - Planters bygningstræk tilpasset levested, bidende ranunkel og vandranunkel (859 kb)
Figur 166. - Planters opbygning, blad, stamme og rod (884 kb)
Figur 167. - Fødenet (35 kb)
Figur 168. - Fotosyntese i grønkorn og lysmængdens betydning for fotosyntesen (517 kb)
Figur 169. - Respiration i mitokondrier (614 kb)
Figur 170. - Processerne i en plantecelle (496 kb)
Figur 171. - Næringsstoffernes omsætning i jorden (358 kb)
Figur 172. - Dyrs omsætning af energien i føden (378 kb)
Figur 173. - Nedbryderfødekæde (1.082 kb)
Figur 174. - Vandets kredsløb (414 kb)
Figur 175. - Ilts døgnsvingninger i vandet (587 kb)
Figur 176. - Vanddyr og iltoptagelse (582 kb)
Figur 180. - Vandløbets dyr (1.037 kb)
Figur 181. - Vandets strømningsmønster i å (363 kb)
Figur 183. - Forurenende stoffer i vandmiljøet (648 kb)
Figur 184. - Effekten af organisk stof i åen (720 kb)
Figur 185. - BI5-måling (377 kb)
Figur 186. - Næringsfattig og næringsrig sø (1.126 kb)
Figur 187. - Temperatur, ilt og næringsstofindhold i sø (388 kb)
Figur 188. - Springlag i sø (775 kb)
Figur 189. - Algemængden i næringsrig og næringsfattig sø (242 kb)
Figur 190. - Onde cirkler i søer (551 kb)

Kapitel 8 - Mikroorganismer og bioteknologi
Figur 198. - Bakterievækstkurven (168 kb)
Figur 200. - Respiration og gæring, gærcelle (551 kb)
Figur 202. - Temperaturens indflydelse på cellers væksthastighed (176 kb)
Figur 205. - pH’s indflydelse på cellers væksthastighed (181 kb)
Figur 209. - Kromosomer i pro- og eukaryot celle (1.291 kb)
Figur 210. - DNA’s opbygning (766 kb)
Figur 211. - DNA’s kopiering (440 kb)
Figur 212. - Genernes placering på kromosomet (384 kb)
Figur 213a. - mRNA bygges op vha. skabelonstrengen (358 kb)
Figur 213b. - Den genetiske kode (515 kb)
Figur 214. - Proteinsyntesen (743 kb)
Figur 215. - Gensplejsning ved hjælp af skimmelsvampe (111 kb)
Figur 216. - Copy-DNA-metoden (416 kb)
Figur 217. - Gensplejsning (402 kb)
Figur 218. - Sortering ved hjælp af markørgener (453 kb)
Figur 219. - Gæringsproces i produktionsgæringstank (429 kb)
Figur 222. - Optimering af enzymers egenskaber (764 kb)
Figur 223. - Industrielt fremstillede enzymer (637 kb)
Figur 224. - Genmutationer (558 kb)

Kapitel 9 - Fødevareproduktion
Figur 226. - Malthus teori (172 kb)
Figur 227. - Jordens befolkningstal og daglig energiindtagelse (237 kb)
Figur 228. - Gennemsnitlig daglig energiindtagelse hos jordens befolkning (724 kb)
Figur 229. - Udviklingstendenser i dansk landbrug (460 kb)
Figur 230. - Fødekæder i det klassiske landbrug (814 kb)
Figur 231. - Fordøjelsessystemet hos køer og svin (2.986 kb)
Figur 232. - Faktorer som påvirker udnyttelsen af foder i svin (421 kb)
Figur 233. - Nitrogenholdige stoffers omsætning i jord (435 kb)
Figur 235. - Til- og fraførsel af nitrogen i landbruget i 50’erne og i dag (553 kb)
Figur 236. - Folketingets vandmiljøplaner (574 kb)
Figur 237. - Nitratfjernelse i våd eng (483 kb)
Figur 238. - Gennemsnitligt antal regnorm ved tre gødningstyper (483 kb)
Figur 239. - Udbytte af lavt- og højtydende sorter afhængigt af gødningsmængde (185 kb)
Figur 240. - Begreber i traditionelt avlsarbejde (359 kb)
Figur 242. - Rissorterne Oryza sativa, Nerica og Oryza glaberrima (503 kb)
Figur 244. - Roundups virkning på planteceller (83 kb)
Figur 245. - Roundup-resistens i raps og majs (460 kb)
Figur 246. - Fremstilling af Roundup-resistente planter (448 kb)
Figur 248. - Gensplejsede afgrøder under udvikling (572 kb)
Figur 250. - Argumenter for og imod gensplejsede afgrøder (586 kb)

Tegninger: Det Danske Idéselskab
Tegninger i 2. udgave er tilrettet af Erik Hjørne og Birthe Møller Nielsen
© Nucleus Forlag


Til toppen