Her kan du se en oversigt over alle kapitler.

Hvad er biologi?
SideTitelType
8Inddeling af levende organismerOpgave
13Mikroskopi af dyre-, plante- og bakteriecellerForsøg
15Livsytringer hos gær – et dataopsamlingsforsøgForsøg
Kapitel 1: Kost og sundhed
SideTitelType
19Sundhed – dødsårsager og levealder i DanmarkOpgave
21Kropsvægt – BMI og fedmeOpgave
22Kroppens energibalance, basalstofskifte og energiforbrugOpgave
24Kostanalyse med kostprogramForsøg
24Nedbrydning af stivelse ved hjælp af amylaseForsøg
34Glykæmisk indeksForsøg
Kapitel 2: Motion
SideTitelType
44Bestemmelse af kondital (to-punkt-test)Forsøg
44Undersøgelse af blodtrykForsøg
45Kondition og unges motionsvanerOpgave
48Anaerobt arbejde og laktatForsøg
Kapitel 3: Nervesystemet - nikotin og alkohol
SideTitelType
58Unges rygevanerOpgave
58Nikotins indvirkning på nervesystemetForsøg
60Alkohol Opgave
Kapitel 4: Sex - en nyttig opfindelse
SideTitelType
65SexsignalerOpgave
73Undersøgelse af ornesædcellers aktivitetForsøg
77MenstruationscyklusOpgave
78Kondomers holdbarhedForsøg
79PræventionOpgave
81Forsøg med kondomer og sexsygdommeForsøg
82SexsygdommeOpgave
EkstraBarnløshedRollespil
Kapitel 5: Når vi vælger at få børn
SideTitelType
87Undersøgelse af ornesædcellers aktivitetForsøg
89Mitose og meioseOpgave
90Undersøgelse af æggestokke fra forskellige pattedyrForsøg
94BarnløshedOpgave
99Prænatal diagnostikOpgave
EkstraHjemmetestsInformation
EkstraFamilieplanlægningOpgave
EkstraBarnløshedRollespil
Kapitel 6: Den genetiske arv
SideTitelType
103ØjenfarveOpgave
108 - 109StamtavlerOpgave
116StamcellerOpgave
EkstraBarnløshedRollespil
Kapitel 7: En rig natur
SideTitelType
118Hvordan skal vore naturparker være?Opgave
119Undersøgelse af vækstfaktorernes betydning for vegetationenForsøg
119Planters bygningstræk og tilpasning til abiotiske og biotiske faktorerForsøg
122Lysintensitetens betydning for fotosyntesenForsøg
124Undersøgelse af jordbundens nedbrydereForsøg
129Undersøgelse af åndedrættet hos vanddyrForsøg
129Undersøgelse af forureningsgraden i et vandløbForsøg
137Undersøgelse af en søForsøg
138Undersøgelse af søbundens iltforbrug ved forskellige temperaturerForsøg
140SørestaureringOpgave
Kapitel 8: Mikroorganismer og bioteknologi
SideTitelType
141Mikroorganismer i produktionOpgave
142Bakterier i klasselokaletForsøg
146Mælkesyrebakteriers optimale temperaturForsøg
147Syrning af yoghurtForsøg
153DNA, mutationer og den genetiske kodeOpgave
159Miljøvurdering – Aspergillus og Bacillus ude i naturenOpgave
161Industrielle anvendelser af enzymerOpgave
EkstraKonservering af fødevarerOpgave
Kapitel 9: Fødevareproduktion
SideTitelType
164Fremtidens fødevareforsyningOpgave
168Undersøgelse af fødens omsætning i husdyrForsøg
168Foderudnyttelsen hos svinOpgave
169Nitrogens kredsløbOpgave
171Vandmiljøplanernes virkninger Opgave
171Undersøgelse af dyrkningsformens betydning for dyrelivetForsøg
173Undersøgelse af arvelig variation i en populationForsøg
178 - 180Gensplejsede planter – for og imodOpgave

Til toppen