Print denne side

Inddeling af levende organismer

Opgave

Biologer og andre der arbejder med levende organismer, inddeler dem ofte efter deres biologiske slægtskab, det vil sige efter hvornår og i hvilken rækkefølge de er opstået og udviklet.

  1. Prøv at konstruere et stamtræ for de levende organismer vist på side 7og 8 i Biologi til tiden.
  2. Har du nogen ideer til hvordan man kunne undersøge om din inddeling er videnskabelig korrekt?

Biologer kan dog også finde på at inddele levende organismer efter deres funktion i det naturområde de lever i. På det grundlag kan man fx konstruere en fødekæde:
1. led i en fødekæde er en plante der kan lave fotosyntese. 2. led er så en planteæder, 3. led er et rovdyr. 4. led er også et rovdyr, osv.
Nogle organismer har en anden funktion end nogle af de nævnte. Det er nedbryderne der lever af dødt organisk materiale, det er døde plante- og dyredele, ekskrementer og lignende.

  3. Inddel de levende organismer vist på side 7 og 8 i Biologi til tiden efter deres funktion i naturen.
  4. Har du ideer til andre relevante måder man kunne inddele organismerne efter? Argumentér for dit valg af inddeling.


Biologi til tiden
© Lone Als Egebo og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen