Print denne side

Undersøgelse af blodtryk

Forsøg

Formål
Måling af blodtryk er en hurtig og nem måde at få et indtryk af, om en person har et sundt hjerte og et godt kredsløb, selvom det dog ikke fortæller alt. Blodtrykket angives med to værdier: Det systoliske og det diastoliske blodtryk. Det systoliske angiver det tryk blodet forlader hjertet med lige efter hjertet har trukket sig sammen. Hjertets sammentrækningsfase kaldes også for systolen. Det diastoliske angiver blodtrykket sidst i hjertets afslapningsfase, diastolen, hvor hjertet er afslappet og helt fyldt med blod (se side 43 i Biologi til tiden). Blodtrykket påvirkes af mange ting, bl.a. kropsposition, fysisk aktivitet, alder, rygning, nervøsitet og stress. I dette forsøg bestemmes blodtrykket på alle elever i klassen, og det undersøges hvordan forskellige forhold indvirker herpå.

Materiale
 • Blodtryksapparat, så vidt muligt et pr. 3-4 personer

Fremgangsmåde og resultater
 1. Hver persons blodtryk i hvile skal måles tre gange. Det gøres i serie, så alle i gruppen måles en gang, hvorefter alle igen måles en gang osv.
 2. Blodtrykket måles (se vejledningen for de forskellige typer af blodtryksapparater). Vær opmærksom på at målingen foretages korrekt, det vil sige siddende, i hvile og på venstre arm i højde med hjertet.
 3. Resultaterne noteres løbende i tabel 1 nedenfor.
 4. Udregn/fastlæg blodtrykket i hvile for hver person; typisk som et gennemsnit af de tre målinger, se tabel 1. Men vurder også om nogle af målingerne er utroværdige fx pga. forstyrrelser, eller fordi forsøgspersonen ikke har været i hvile. Sådanne målinger udelades i udregningen.
 5. Undersøg hvordan fx kropsstilling (liggende/stående), fysisk aktivitet og evt. rygning (hvis nogen ryger) påvirker blodtrykket for en eller flere forsøgspersoner. Diskutér hvordan I præcis vil udføre den enkelte test og skriv det ned. Undersøg også hvilken betydning det har, om man måler blodtrykket på fx en løftet arm eller på anklen.
 6. Notér alle resultater ned i tabel 2, og angiv hvordan I præcis forsøgte at påvirke forsøgspersonens blodtryk.

Resultater
Tabel 1. Blodtryk i hvile
Navn Blodtryk
måling 1
Blodtryk
måling 2
Blodtryk
måling 3
Blodtryk i hvile (gennemsnit) Noter
           
           
           
           
           
           
           


Tabel 2. Påvirkning af blodtryk
Navn Blodtryk i hvile (se tabel 1) Påvirkning Resultat Noter
         
         
         
         
         
         
         


Diskussion
 1. Vurdér resultaterne for blodtryk i hvile (tabel 1) ud fra en sundhedsmæssig betragtning. (inddrag figur 62, side 43 i Biologi til tiden).
 2. Diskutér hvilke fejlkilder der eventuelt kan have indvirket på resultaterne i tabel 1 (typisk vil nogle af forsøgspersonerne få målt et for højt blodtryk uden faktisk at have det).
 3. Redegør for de forskellige resultater hvor I har forsøgt at påvirke blodtrykket. Det vil sige hvordan har I udført de forskellige tests og hvad viser resultaterne? Forsøg at give en fysiologisk forklaring på de fremkomne resultater.
 4. Forklar også hvorfor blodtrykket normalt stiger med alderen.
 5. Hvilken risiko er der ved at have et for højt blodtryk, og hvordan kan man forebygge det (se side 43-44 i Biologi til tiden)?

Konklusion
Skriv en kort konklusion på forsøget i forhold til formålet med det.

Biologi til tiden
© Paul Paludan-Müller og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen