Print denne side

Unges rygevaner

Opgave

   1. Redegør for udviklingen i antal kvindelige og mandlige rygere og storrygere i Danmark siden 1950 (se figur 80, side 56 i Biologi til tiden). Hvorfor tror I at antallet af storrygere stort set er forblevet uændret de sidste 20 år, mens antallet af rygere er faldet markant?
   2. Hvad viser figuren nedenfor om antallet af unge som ryger?

Rygevaner hos unge i Danmark
Figur 1. Rygevaner hos unge i Danmark. Søjlerne viser % dagligrygere, lejlighedsrygere og ikke-rygere i henholdsvis 1996 og 2002. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

   3. Redegør for figur 81, side 56 i Biologi til tiden. Hvad viser figuren om hvornår unge mennesker typisk begynder at ryge? Hvorfor tror I det navnlig er i den aldersgruppe, at nogle begynder?
   4. Samme undersøgelse viser også at der på erhvervsuddannelserne er cirka 3 gange så mange unge, der ryger, som i gymnasiet. Hvad tror I er årsagen til denne forskel? (se evt. rapporten: http://www.cancer.dk/resources/muldrapport2002.pdf s.33).
   5. Cirka en tredjedel af unge som ryger, angiver at de ønsker at stoppe, en tredjedel har ikke planer herom og en tredjedel svarer: Ved ikke. Hvad fortæller disse tal om, hvordan unge mennesker har det med at ryge og med at holde op? (se evt. rapporten: http://www.cancer.dk/resources/muldrapport2002.pdf s. 33).
Diskutér i den forbindelse hvorvidt I mener, at man fra samfundets side bør gøre mere for at nedbringe antallet af unge, som ryger (angiv fordele og ulemper)?
   6. ’Cigaretter dræber’, kan man læse på mange cigaretpakker. Redegør for hvad der menes med det ud fra de to figurer nedenfor?


Antal dødsfald pga. rygning sammenlignet med andre dødsårsager.
Figur 2. Antal dødsfald pga. rygning sammenlignet med andre dødsårsager. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

Fordeling af dødsfald der er relateret til rygning.
Figur 3. Fordelingen af dødsfald der er relateret til rygning, Danmark 2000. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.


Biologi til tiden
© Paul Paludan-Müller og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen