Print denne side

Undersøgelse af æggestokke fra forskellige pattedyr

Forsøg

Indledning
Opbygningen af en æggestok er relativt ens hos forskellige pattedyrarter da de - på trods af forskelle i størrelse og udseende - er nært beslægtede.
I skal i denne øvelse undersøge en hel æggestok fra en nyligt slagtet ko. Desuden skal I undersøge et færdigpræparat fra et mindre pattedyr. Præparatet er et længdesnit af æggestokken der er få cellelag tykt. Det er farvet således at de forskellige strukturer i æggestokken fremtræder tydeligere.

Formål
At undersøge en æggestoks opbygning makroskopisk og mikroskopisk.

Materialer
 • Æggestok fra slagtet ko
 • Skalpel og præparérnåle
 • Engangssprøjte med kanyle
 • Saltkar
 • Aviser, fotobakke el.lign.
 • Færdigpræparat af æggestok fra mindre pattedyr, fx kanin eller rotte
 • Stereolup
 • Mikroskop

Fremgangsmåde
Undersøgelse af æggestok fra ko
 1. Anbring æggestokken fra en ko på en avis el.lign. og undersøg den. Find follikler på overfladen og evt. ar fra tidligere ægløsninger.
 2. Prik hul på nogle follikler, udsug væsken med sprøjten og overfør det til et saltkar.
 3. Skær æggestokken igennem og undersøg den nærmere. Bemærk fx blodkar og tegn eller fotografér æggestokken.
 4. Iagttag den udsugede væske i en stereolup. Find ægceller. Tegn dem.
Undersøgelse af færdigpræparat fra kanin, rotte el. lign.
 1. Undersøg først præparatet makroskopisk eller undersøg det ved mikroskopets mindste forstørrelse. Se evt. øvelsen Mikroskopi af dyre-, plante- og bakterieceller vedrørende brug af mikroskop. Tegn en skitse hvor blodkar og follikler tydeligt angives.
 2. Find nu ved en større forstørrelse follikler i forskellige modningsstadier og iagttag disse. Tegn en skitse af den mest modne follikel og angiv på tegningen hvad der er follikelceller, ægcelle og ægcellekerne.
Diskussion
 1. Hvor i en ægløsningscyklus befinder de betragtede æggestokke sig? Begrund svaret.
 2. Hvorfor er ægcellerne større end de øvrige celler i æggestokken?
 3. Hvad er follikelcellernes funktion?

Kilde: Danmarks JordbrugsForskning og Kirsten Wøldike.

Biologi til tiden
© Lone Als Egebo og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen