Print denne side

Prænatal diagnostik

Opgave

De fleste der planlægger graviditet eller venter barn, frygter at barnet skal ’fejle noget’. Som regel resulterer det i at man benytter sig af prænatal diagnostik.

  1. Diskutér hvordan vores livsstil og levevilkår påvirker vores tanker og forventninger til at få børn.
  2. Undersøg fx i samarbejde med historie eller dansk, livsstil og levevilkår i Danmark i en anden tidsperiode, og vurdér hvordan man fx har forholdt sig til at få handicappede børn.
  3. Forklar de forskellige prænatale undersøgelsesmetoder.
  4. Læs afsnittet Reproduktion og selektion, side 99 i Biologi til tiden, og diskutér de etiske problemstillinger som undersøgelserne medfører.
  5. Hvilken vej ønsker du udviklingen skal gå? Skal vi fortsætte med at udvikle teknikker, så vi mere og mere præcist kan forudsige hvilke egenskaber et kommende barn har, eller lever vi et bedre liv foruden denne viden?


Biologi til tiden
© Lone Als Egebo og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen