Print denne side

Barnløshed


Fremgangsmåde
Inddel klassen i tre eller fire hold, hvert hold har én rolle. Uddel den første historie til holdene, fordel rollerne og afsæt ca. 10 min. til læsning og diskussion af hvilke argumenter og indlæg der skal fremføres. Holdet vælger evt. en talsperson som fremfører holdets rolle.
Man kan indlede rollespillet med at hvert hold får max. 3 minutter til præsentation af deres synspunkter. Herefter er der fri diskussion med spørgsmål og svar fra holdene. Læreren eller en elev kan være ordstyrer, og skal også forsøge at få holdene til at nå frem til en fælles holdning.
På samme måde fortsættes med de øvrige historier. Lad evt. klassen fremstille andre nye historier.


HISTORIE NR. 1

Barnløshed
Ægteparret Jytte og Vagn er henholdsvis 34 og 39 år gamle. Parret har gennem de seneste fire år forsøgt af få et barn, men Jytte har aborteret tre gange, senest for to år siden. Ægteparret opsøger parrets egen læge, dr. Rask, for at få hjælp.
Jytte og Vagn tilbydes IVF (læs evt. om IVF i Biologi til tiden side 95). Forsøgene resulterer i to aborter. For nylig har begge fået konstateret en genmutation, som man i USA har erfaringer for kan udbedres ved genterapi i forbindelse med IVF. Parret har læst en artikel i avisen, der beskriver de nyeste erfaringer i USA, og opsøger atter dr. Rask.

Rollefordeling
 1. Jytte som er meget opsat på at gennemføre IVF.
 2. Vagn som bakker sin kone op, men inderst inde er noget betænkelig.
 3. Dr. Rask som er betænkelig over for de nye metoder, og ikke mener de bør anvendes.


HISTORIE NR. 2

Barnløshed
Jytte og Vagn har nu opgivet at Jytte kan føde deres fælles barn fordi lægeundersøgelser på en privatklinik i USA har vist, at Jyttes livmoder ikke er i stand til at bære et foster. På privatklinikken i USA foreslår man at tage kontakt til en rugemor. Hjemme i Danmark drøfter Jytte og Vagn situationen med deres gode venner Peter og Hanne. Peter er ansat i en bank og Hanne, som er ud af en vestjysk familie hvor de foregående tre generationer har været præster, har fulgt familietraditionen og arbejder som præst.

Rollefordeling
 1. Jytte som er meget opsat på at gennemføre IVF.
 2. Vagn som bakker sin kone op, men inderst inde er noget betænkelig.
 3. Hanne som er ubetinget imod.
 4. Peter som støtter Jytte hundrede procent.


HISTORIE NR. 3

Barnløshed
De to kvinder Margit og Lotte har levet i et registreret partnerskab gennem de seneste fire år. Begge er for nylig fyldt 40 år. Lotte har en voksen datter fra et tidligere ægteskab. Begge ønsker nu at få et barn sammen. Da Lotte i sit tidligere ægteskab flere gange uden held har forsøgt at få endnu et barn, ønsker parret at Margit skal være mor til det fælles barn. Margit ved imidlertid at der i hendes familie er et sygdomsfremkaldende gen, som er forholdsvis udbredt i befolkningen. Parret vil derfor gerne have gennemført insemination i offentligt regi, fordi de derved vil føle sig mere sikre på at undgå en sæddonor med den samme genetiske defekt. Parret opsøger deres læge, dr. Helse, for at anmode om at få gennemført en insemination på et offentligt hospital.

Rollefordeling
 1. Margit som brændende ønsker sig et barn, men som også er noget skeptisk over for de nye teknikker.
 2. Lotte som går ind for brugen af insemination helt uden forbehold.
 3. Dr. Helse er imod kunstig befrugtning af lesbiske, fordi det er forbudt ifølge loven, men inderst inde er han af den opfattelse, at lesbiske også skal have tilbudt kunstig befrugtning.


HISTORIE NR. 4

Manipulation med humane gener
Bjarne og Susanne er begge akademisk uddannede og har begge et højtlønnet lederjob, der kræver en omfattende planlægning af hverdagen for at få tiden til at slå til. De er begge midt i 30’erne og vil gerne stifte familie. Resultaterne af mange års forskning i menneskets gener har bl.a. ført til at man nu kender to intelligensgener. Bjarne og Susanne vil gerne sikre sig et barn med de bedst mulige egenskaber, og spørger derfor deres gode venner Jan og Lene til råds.
Jan er genetiker og Lene er præst.

Rollefordeling
 1. Bjarne som er for, og gerne vil have et barn som får succes på arbejdsmarkedet.
 2. Susanne som er for, men en smule betænkelig, og som sætter sit barns livskvalitet højest.
 3. Jan som er vidende, men skeptisk.
 4. Lene som er meget stærkt imod de nyeste metoder og hun argumenterer gerne med biblen i hånden.


Efter idé af Ole Frost Nielsen

Biologi til tiden
© Ole Frost Nielsen og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen