Print denne side

Stamtavler

Opgave

Stamtavlerne findes her på hjemmesiden, og har figurnumrene 153 og 154.

   1. Anfør genotyper for så mange af individerne i de fire stamtavler som muligt. Opstil evt. krydsningsskemaer for lettere at overskue mulige genotyper for afkommet af et par forældre.
   2. Tjek ved opstilling af krydsningsskemaer om oplysningerne på side 108-109 i Biologi til tiden er korrekte vedrørende nedarvning af henholdsvis:
  1. en autosomal dominant sygdom
  2. en autosomal recessiv sygdom
  3. en dominant kønsbunden sygdom
  4. en recessiv x-bundet sygdom.
   3. Lav et stamtræ som viser nedarvning af en Y-bundet sygdom.


Dominant/recessiv arvegang og genotype

   4. Forklar arvegangen for egenskaben vist i figur 1 nedenfor.
   5. Angiv genotyper for samtlige individer.
   6. Figur 2 viser en stamtavle fra en familie hvor der hos nogle individer optræder en dominant sygdom. Er sygdommen kønsbundet?
   7. Angiv genotyper for samtlige individer.
   8. Hvor stor en del af afkommet fra individ III-1 og III-2 kan forventes at få sygdommen?
   9. Hvor stor en del af afkommet fra individ III-6 og III-7 kan forventes at få sygdommen?Figur 1.Figur 2.


Gentests
På hjemmesiderne www.biotik.dk og www.eibe.info kan man finde en række cases vedrørende gentests med etiske dilemmaer som kan diskuteres. Endvidere kan man på Eibes hjemmeside finde en beskrivelse af hvordan man ved hjælp af lambda-DNA og restriktionsenzymer eksperimentelt kan fremstille DNA-profiler, der simulerer en faderskabs- eller mordsag.

Biologi til tiden
© Lone Als Egebo og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen