Print denne side

Stamceller

Opgave

Stamceller kan udvikles til en række forskellige celler.

Et af formålene med forskning i stamceller er at helbrede sygdomme.
Fx håber stamcelleforskerne at de vha. stamceller kan helbrede alvorlige sygdomme som diabetes 1 og Alzheimers sygdom. Der er fundet stamceller som kan udvikle sig til henholdsvis bugspytkirtelceller og nerveceller.

Voksne mennesker har kun ganske få stamceller, fortrinsvis i rygmarven og i blodet. Derfor vil man gerne bruge embryonale stamceller, dvs. celler fra få dage gamle fostre som er blevet tilovers i forbindelse med reagensglasbefrugtning. I modsætning til andre celler, så kan de embryonale stamceller blive ved med at dele sig.

En tredje mulighed er at skaffe stamceller fra navlestrengsblod. Der findes allerede flere firmaer i Danmark som tilbyder at tappe blod fra den nyfødtes navlestreng og opbevare stamcellerne derfra. Det koster ca. 20.000 kr. at få tappet blodet og ca. 1000 kr. pr. år at få cellerne opbevaret. Hvis barnet senere hen får brug for stamceller, så har det med det samme celler af den rigtige vævstype.
  1. Diskutér hvem der har førsteret: En ung diabetiker eller et tidligt foster der skal destrueres, fordi det ikke skal sættes op i en livmoder.
  2. Stamcellers evne til at dele sig kan måske udgøre en risiko. Hvis man ikke lærer at få cellerne til at holde op med at dele sig, når det nødvendige antal celler i fx hjernen er opnået, så fungerer stamcellerne som kræftceller. Diskutér om det er forsvarligt at helbrede patienten for fx Alzheimers sygdom og samtidig måske påføre ham en kræftsygdom.
  3. Forskningen i stamceller halter langt bagefter de visioner man har om dem, måske vil cellerne fra navlestrengsblodet aldrig kunne bruges. Diskutér om I synes det er en god idé at forældre betaler for at få tappet og opbevaret deres børns stamceller.
  4. En stamcellebank er et privat firma. Et af dem er allerede gået konkurs. Hvilken betydning får det for jeres holdning til opbevaring af børns stamceller?
Det Etiske Råds hjemmeside kan I læse om de etiske problemer, forskning i stamceller rejser.

Biologi til tiden
© Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen