Print denne side

Hvordan skal vore naturparker være?

Opgave

I disse år planlægges vore nationalparker. På internettet kan I finde beskrivelser af parkerne og arbejdet med at planlægge dem. Der er også rapporter som beskriver de naturmæssige værdier i områderne. De kan findes ved en søgning på en af de almindelige søgemaskiner.
Udvælg det område nævnt i Biologi til tiden på side 117, som ligger tættest på hvor I bor.
I denne opgave skal I undersøge hvilke naturmæssige værdier der gør området egnet som nationalpark, og hvilke interesser forskellige grupper har i området.

Undersøg følgende:
Find et oversigtskort over området og sæt jer ind i hvordan det ser ud.
 1. Hvilke naturmæssige værdier er specielle for området? Er der specielle
  • landskabstyper?
  • levesteder?
  • arter?
 2. Hvilke forskellige interesser er der i området? Hvilke interesser er der i forhold til
  • landbrug?
  • byudvikling og infrastruktur?
  • råstoffer?
  • fritidsaktiviteter?
 3. Hvordan kolliderer disse interesser med de naturbeskyttelsesmæssige?
  Hvilke interesser skal veje tungest?
 4. Tænk din skolevej igennem. Hvilke naturmæssige værdier ser du på hver dag?
  Hvad skal der ske med dem?
  Hvordan kan det ske?
Informationssøgning
Hvilke søgeord vil I kombinere og anvende for at finde brugbar information?

         


Prøv ordene af. Nogle ord giver mange søgeresultater. Andre indsnævrer søgningen. Hvilke kombinationer virkede godt?

Sortér jeres søgeresultater.
Hvilke vil I vurdere til at give god faglig og neutral information?
Hvilke interesser mener I at afsenderne har i hvordan den nye nationalpark kommer til at se ud?

Biologi til tiden
© Kresten Cæsar Torp og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen