Print denne side

Sundhed – dødsårsager og levealder i Danmark

Opgave

Dødsårsager
   1. Redegør for ændringen i dødsårsager for kvinder og mænd i Danmark siden 1920 (se figur 31 side 19 i Biologi til tiden).
   2. Hvad er årsagen til at antallet af dødsfald som følge af infektioner, generelt har været meget lavt siden starten af 1950’erne?
   3. Hvad er årsagen til at der er sket en lille forøgelse i antallet af dødsfald som følge af infektioner især blandt mænd, siden midten af 1980’erne?
   4. Hvorfor tror I at mænd generelt dør oftere af hjertesygdomme end kvinder? Hvad tror I årsagen er til at antallet af både mænd og kvinder, som dør af hjertesygdomme, er faldet siden 1970’erne?
   5. Hvad kan årsagen være til at flere mænd i dag dør af kræft end for 50 år siden og at tallet er uændret for kvinder trods langt bedre behandlingsmuligheder?
   6. Giv eksempler på hvad voldsom død kan være. Antal tilfælde af voldsom død synes at være faldet lidt de sidste årtier især blandt kvinder. Hvad kan være årsag hertil? Hvorfor er der en top i antal tilfælde af voldsom død for mænd men ikke for kvinder i 1940’erne?
Levealder
   7. Redegør for hvad figur 32 viser om udviklingen i den gennemsnitlige levealder for kvinder og mænd i Danmark siden midten af 1800-tallet.
   8. Hvad vurderer I, er de vigtigste årsager til at vores levealder er steget støt gennem hele det 20. århundrede?
   9. Diskutér hvad årsagen kan være til at kvinders gennemsnitlige levealder siden 1950’erne har været adskillige år højere end mænds.
Livsstil og sundhed
  10. Diskutér hvad man forstår ved at leve sundt. Opstil i den forbindelse forskellige faktorer som indvirker på ens sundhed. Prøv også at prioritere dem.
  11. Prøv for hver af de forskellige faktorer at give en biologisk forklaring på hvorfor den pågældende faktor indvirker på ens sundhed. Det vil sige, hvordan indvirker den på kroppen, og hvordan kan den have indflydelse på om man fx udvikler bestemte sygdomme?


Biologi til tiden
© Paul Paludan-Müller og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen