Print denne side

Sørestaurering

Opgave

Find en sø i nærheden af gymnasiet hvor man har foretaget sørestaurering. Ofte er projekterne beskrevet på amters og kommuners hjemmesider. Enkelte projekter har egne hjemmesider.
I kan evt. tage fat på forskellige søer i klassen og fremlægge dem for hinanden.
  1. Beskriv søen mht. areal, dybde, tilløb, fraløb og lignende. Hvilken søtype (næringsrig eller næringsfattig) var den før forureningen?
  2. Beskriv søens tilstand før indgrebet.
  3. Hvad var problemerne? Kan I finde undersøgelser og målinger af søens tilstand?
  4. Hvilke forureningskilder var årsag til problemerne? Sammenlign evt. med figur 183, side 133 i Biologi til tiden.
  5. Hvori består indgrebet? Hvilket af principperne på side 139-140 i Biologi til tiden bruger man?
  6. Hvilke resultater har man indtil videre opnået?
  7. Hvad forventer man kommer til at ske i fremtiden?


Biologi til tiden
© Kresten Cæsar Torp og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen