Print denne side

Kropsvægt – BMI og fedme

Opgave

   1. Udregn BMI for følgende personer
Dreng: 175 cm og 80 kg  
Pige: 168 cm og 52 kg  
Pige: 170 cm og 69 kg  
Hvad fortæller de udregnede BMI-værdier om de tre personers kropsvægt?
   2. Redegør for figur 33, side 20 i Biologi til tiden.
a. Hvad viser figuren om udviklingen i antal danskere med svær overvægt?
b. Hvilke forskelle er der på kvinder og mænd i denne udvikling?
c. Hvorfor tror du/I at andelen af svært overvægtige mænd ældre end 66 år er lavere end andelen af svært overvægtige 45-66 årige?
   3. Redegør for figur 34 side 20 i lærebogen.
a. Hvad fortæller den om danskernes kropsvægt og udvikling i vægt med alderen hos henholdsvis kvinder og mænd?
b. I hvilken alderskategori synes henholdsvis kvinder og mænd at udvikle overvægt eller svær overvægt?
   4. Sundhedsmyndighederne taler i dag om en fedmeepidemi. Angiv mulige årsager til at andelen af svært overvægtige er steget markant de sidste par årtier.
   5. Hvorfor er sundhedsmyndighederne bekymret over denne udvikling? – Inddrag figur 35, side 21 i Biologi til tiden.
   6. Diskutér hvorvidt man fra det offentlige bør gøre noget mere for at ændre udviklingen og i givet fald hvad?
a. Mener I fx at sundhedsmyndighederne skal stille krav om at der på skoler ikke må kunne købes sodavand, slik og fed mad (angiv gerne både fordele og ulemper)?
b. Mener I det er rimeligt at svært overvægtige kan få gratis adgang til visse motionstilbud i motionscentre (angiv gerne både fordele og ulemper)?
c. Bør skolelægen blande sig i børns kost og motionsvaner og dermed i forældres måde at opdrage deres børn (angiv gerne både fordele og ulemper)?
Find mere information her:
Ernæringsrådet: http://www.ernaeringsraadet.dk
Fødevarestyrelsen – alt om kost: http://www.altomkost.dk

Biologi til tiden
© Paul Paludan-Müller og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen