Print denne side

Miljøvurdering – Aspergillus og Bacillus ude i naturen

Opgave

Nogle af de hyppigst anvendte mikroorganismer til industriel enzymproduktion er arter af svampefamilien Aspergillus (Vandkandeskimmel) og arter af bakteriefamilien Bacillus.
  1. Find eksempler på industrielle enzymer produceret af henholdsvis Aspergillus og Bacillus.
  2. Undersøg vha. litteraturen hvilke krav de to arter stiller til deres miljø, og hvor de findes naturligt.
  3. Kan de klare sig hvis de slipper ud af laboratoriet?
  4. Er der risiko for at de kan overføre de indsplejsede gener til andre mikroorganismer?
  5. Hvilke krav stiller lovgivningen
Via nedenstående links kan I få oplysninger om lovgivning, produkter og evt. risici.

I kan finde Lov om miljø og genteknologi via Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Novozymes hjemmeside kan I finde oplysninger om produkter.

Biologi til tiden
© Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen