Print denne side

Fremtidens fødevareforsyning

Opgave

Som det fremgår af figur 227 og 228, side 164 og 165 i Biologi til tiden, er der stor forskel på hvor megen føde der er til rådighed pr. indbygger i forskellige dele af verden. I denne opgave skal vi se nærmere på tallene.
 1. Find oplysninger om hvor meget energi mennesker har brug for dagligt, se Biologi til tiden side 22-24.
 2. I hvilke områder af verden får indbyggerne ifølge figur 228 energi nok i kosten, og i hvilke områder vil de mangle?
 3. Hvilke yderligere oplysninger har man brug for, for at kunne udtale sig mere sikkert ud fra tallene i figuren?
 4. Det totale energiindhold i kosten er kun en af de vigtige faktorer man må tage med i betragtning, når man skal vurdere om kosten er tilstrækkelig. Hvad skal man ellers være sikker på at få (se side 22-24 og 26-29)?
 5. Overvej ud fra teksten og din viden om den historiske udvikling, hvorfor befolkningstallet vokser som det gør gennem den 300-årige periode. Placér teknologihistoriske, landbrugstekniske og andre historiske begivenheder ind på tidsaksen og diskutér hvad der har haft betydning for væksten. Søg evt. yderligere oplysninger.
En vigtig faktor når man skal vurdere fremtidens fødevareforsyning er vores forbrug af kød. I den rigere del af verden anvender vi en stor del af afgrøderne til dyrefoder, hvorefter vi spiser dyrene. Efterhånden som lande udvikler sig økonomisk stiger efterspørgslen på kød også. Kina er et aktuelt eksempel på dette. Når dyrene indtager plantefoderet, vil kun en del af foderet ende som kød. En større del ender som afføring eller bruges til respirationsprocessen.
 1. Find tal for hvor stor en procentdel af foderets energiindhold der bliver til kød (se side 124 og side 167-169 i Biologi til tiden). Hvorfor er der forskel på tallene? Hvilket tal vil være rimeligt at anvende når vi skal vurdere kødproduktionen på verdensplan, forholdene i naturen eller forholdene i en dansk svineproduktion?
 2. Forestil dig følgende situation: Du har en mark der på et år producerer en fødevaremængde der svarer til 100.000 MJ.
  Hvor mange mennesker kan brødfødes ved afgrøderne fra denne mark?
 3. Forestil dig nu at du anvender afgrøderne fra marken som husdyrfoder, hvorefter du anvender kødet som føde.
  Hvor mange kJ føde vil der være i kødet?
 4. Hvor mange mennesker kan brødfødes på denne måde?
 5. Diskutér hvilken betydning et øget globalt forbrug af kød vil have for fremtidens fødevareforsyning.
 6. Kød er en vigtig kilde til protein i kosten. Hvilke fødevarer indeholder ellers meget protein?


Biologi til tiden
© Kresten Cæsar Torp og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen