Print denne side

Foderudnyttelsen hos svin

Opgave

Tabellen viser hvordan slagtesvin udnytter den energi der findes i foderet. Se også Biologi til tiden figur 232, side 168.

Energiudnyttelse hos voksende grise, 20-120 kg.
Energiudnyttelse hos voksende grise, 20-120 kg, fra: Thorbek, G., Chwalibog, A. og Henckel, S. (1984). Kvælstof- og energiomsætning hos svin af Dansk Landrace fra 20 til 120 kg legemsvægt. Normer for protein- og energibehov til vedligehold og vækst. 563. Beretning fra Statens Husdyrbrugsforsøg, København, 114 pp.
 1. Beregn hvor stor en procentdel af foderet der kan optages hos svin i de forskellige vægtklasser.
 2. Lav et diagram som viser hvad energien i den indtagne føde procentvis går til, efterhånden som grisene vokser.

  Diagram

 3. Hvad sker der med grisenes evne til at optage føden gennem deres liv? Hvilke faktorer har indflydelse på denne evne?
 4. Hvad sker der med grisenes respiration gennem deres liv?
 5. Hvad bruger grisene energien som de får fra respirationen til?
 6. Hvilke faktorer har indflydelse på respirationens størrelse?
 7. Hvordan kan det forklare forskellene?
 8. Hvad sker der med grisenes evne til at udnytte foderet til tilvækst gennem deres liv?
 9. Hvilke faktorer har indflydelse på denne evne?
 10. Hvordan tror du tilvæksten fortsætter efterhånden som grisene bliver voksne?
 11. Ud over udgifter til foder vil landmanden have faste udgifter til stalde og drift af stalde. Hvornår skal han sende grisene til slagtning for at opretholde en høj produktivitet?

Biologi til tiden
© Kresten Cæsar Torp og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen