Print denne side

Nitrogens kredsløb

Opgave

Omsætningen af stoffer som indeholder grundstoffet nitrogen, kaldes nitrogens eller kvælstofs kredsløb.
Nitrogens kredsløb er beskrevet i Biologi til tiden på siderne 169-171. Læs på det og luk herefter bogen.
Nedenfor er der kommet rod i både stofferne og processerne.
Lav orden igen:

Variant 1: Enmandsdomino
  1. Print siden ud og klip brikkerne ud.
  2. Flyt rundt på kassernes indhold, indtil brikkerne ligger rigtigt.
  3. Forklar kredsløbet for din sidemand.

Variant 2: Gruppedomino
  1. Print siden ud, klip brikkerne ud og fordel dem ligeligt imellem jer.
  2. Træk lod om hvem der skal starte.
  3. Første person lægger en brik, enten en proces eller et stof.
  4. Næste person lægger en brik til brikken på bordet, og forklarer hvordan de to brikker hænger sammen. Passer forklaringen ikke står eleven over næste omgang. Har eleven ikke en brik der passer til den på bordet, meldes pas og runden fortsætter.
  5. Personen som lægger sidste brik forklarer hele kredsløbet i sammenhæng.

Bælgplanter

N2

NH3

NO3-

N-holdigt
organisk stof

Bakterier

Planter

Husdyr-
gødning


Udvaskning til åer og søer

Denitrifikation

Udvaskning til grundvand

Planter dør

Bakterier dør

Planter dør

Optagelse i bakterier

Gødningsudbringning

Nedbrydning af organisk stof

N-fiksering

Nitrifikation

Optagelse i planterBiologi til tiden
© Kresten Cæsar Torp og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen