Print denne side

Gensplejsede planter – for og imod

Opgave

Debatten for og imod gensplejsede planter har været hård. På figur 250, side 180 i Biologi til tiden, gengives nogle af de argumenter der har været givet for og imod brugen. Argumenter som disse hører imidlertid til i en sammenhæng.
For den enkelte kan argumenterne have rod i en bestemt verdensanskuelse, religiøs eller politisk overbevisning, natursyn eller teknologisyn. Derfor vil nogle argumenter også føles stærke af nogle, mens andre vil opleve andre argumenter som mere meningsfulde.

   1. Diskutér hvilke verdensanskuelser der kan ligge bag de enkelte argumenter. Hvilke religiøse eller politiske overbevisninger kan ligge bag? Hvordan ser man på naturen og på ny teknologi?

Brugen af gensplejsede planter vedrører ikke kun den der rent faktisk dyrker dem. Når vi skal tage stilling til anvendelsen, må vi som samfund nå frem til en fælles politik. I et demokrati må denne stillingtagen baseres på dialog. I det følgende skal I afprøve de synspunkter I netop har gennemgået.

   2. figur 248, side 178 er der givet eksempler på gensplejsede planter. Søg yderligere information om disse planter på internettet.
   3. Inddel klassen i et lige antal grupper. Halvdelen af grupperne skal nu forsvare brugen af gensplejsede planter, den anden halvdel skal argumentere mod brugen af gensplejsede planter. Har du en holdning i forvejen, skal du, hvis det kan lade sig gøre, gå i en gruppe hvor du skal forsvare det modsatte synspunkt af det du har i forvejen.
   4. Hver gruppe skal nu forberede et mundtligt indlæg som forsvarer gruppens holdning. Overvej hvilke argumenter og eksempler der underbygger gruppens holdninger. Indlægget må vare 5 minutter.
   5. Grupperne sættes sammen to og to, de to grupper skal have modsatte synspunkter.
Vælg en ordstyrer.
Start med at høre hver gruppes indlæg. De øvrige personer må ikke kommentere fremlæggelsen.
   6. Efter fremlæggelsen diskuteres argumenterne for og imod. Husk at du stadig kun må forsvare gruppens synspunkt. Ordstyreren tildeler kort taletid i den rækkefølge som gruppemedlemmerne markerer, men må udsætte indlæg fra elever som har udtalt sig flere gange end de øvrige.
Diskussionen afsluttes efter signal fra læreren.
   7. Efter en kort tænkepause fortæller gruppemedlemmerne kort på skift om de på nogle punkter har ændret synspunkt som følge af arbejdet.

Biologi til tiden
© Kresten Cæsar Torp og Nucleus Forlag


Print denne side
Til toppen